Top

ZIEMIA ŚWIĘTA – WSPOMNIENIE

ZIEMIA ŚWIĘTA – WSPOMNIENIE

I tak oto nadszedł ostatni dzień stycznia 2014 r.; w którym rozpoczęło się pielgrzymowanie do  Ziemi Świętej. Zabrawszy ze sobą liczne intencje i prośby o modlitwę, 45-osobowa grupa pielgrzymów z Parafii Św. Józefa Robotnika z Kielc wyruszyła autokarem spod kościoła na lotnisko do Warszawy, a następnie samolotem do Tel Aviv-u – stolicy państwa Izrael – by dalej móc podążać śladami Pana Jezusa.

Program pielgrzymki, pieczołowicie opracowany i przygotowany przez Panią Kamilę Banaś, obejmował wszystkie najważniejsze miejsca z życia Jezusa Chrystusa – od Betlejem przez Tyberiadę, Galileę, Hajfę, Kanę Galilejską po Jerozolimę. To swoista wędrówka do czasów z przełomu er, do miejsc, które znamy z Pisma Świętego. Jednym słowem to podróż, którą odbywaliśmy razem z Jezusem; odwiedzając miejsca, które On właśnie uczynił tak ważnymi dla chrześcijan.

W oczekiwaniu na duchowe doznania i turystyczne wrażenia na pierwszy dłuższy pobyt i nocleg zatrzymaliśmy się w Betlejem, aby nawiedzić następujące miejsca: – Bazylika Bożego Narodzenia – z grotą Narodzenia Pana Jezusa i miejscem zaznaczonym srebrną czternastoramienną gwiazdą z napisem w języku łacińskim: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. – (Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus.) – Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami św. Józefa – gdzie przeżywaliśmy pierwszą eucharystię, odprawioną, jak i pozostałe na pielgrzymim szlaku, przez naszego duchowego opiekuna – księdza  prefekta Tomasza Szczepanika. – Grota św. Hieronima – pierwszego tłumacza wersów Pisma Świętego z  języków: hebrajskiego, aramejskiego i greckiego  na język łaciński. – Grota Mleczna i Pola Pasterzy. – Jerozolima, a w niej: Kościół św. Piotra In Gallicantu (Piania koguta – gdzie Św. Piotr trzykrotnie zaparł się Pana Jezusa, zanim kogut jeden raz zapiał), Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny – gdzie Maryja spędziła ostatnie dni swego życia oraz sala Wieczernika – gdzie  Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte: Eucharystię i  Kapłaństwo.

Kolejne 3 noclegi to Tyberiada. W tym czasie nawiedziliśmy następujące miejsca: – Cezarea Nadmorska – spacerując po ruinach śródziemnomorskiego portu Heroda Wielkiego. Podziwialiśmy też Akwedukt z czasów rzymskich z II wieku, który rozpoczynał się na górze Karmel. – Karmel – nadmorskie pasmo górskie rozciągające się nad Morzem Śródziemnym w północnej części Izraela, z sanktuarium Stella Maris – czyli Gwiazdą Morza, z grotą proroka Eliasza. Jest to Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, którym opiekują się Ojcowie Karmelici. – Nazaret – miejsce dorastania Jezusa, bazylika Zwiastowania z Grotą Zwiastowania. W tym miejscu: Słowo stało się Ciałem. W Bazylice górnej oraz na dziedzińcu mogliśmy odnaleźć także polskie akcenty, w postaci pięknych mozaik. Obok bazyliki znajduje się Kościół św. Józefa. – Kana Galilejska – W towarzystwie pielgrzymkowych świadków i zarazem gości weselnych – wszystkie pielgrzymkowe pary małżeńskie miały niepowtarzalną okazję uczestniczyć w liturgii odnowienia sakramentalnej przysięgi małżeńskiej. Było to bardzo wzruszające przeżycie, przywołujące wspomnienie pierwszego wypowiedzianego przed  laty „TAK”. – Góra Ośmiu Błogosławieństw – sanktuarium i Kościół Ośmiu Błogosławieństw – Tu Pan Jezus ogłosił 8 Błogosławieństw. Kościół zbudowany jest w kształcie ośmioboku. Z góry mogliśmy podziwiać wspaniałą panoramę na: Galileę, na Jezioro Galilejskie i na Wzgórza Golan. – Abgha – sanktuarium „prymatu św. Piotra”. Jest to mała, piękna świątynia, znajdująca się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Św. Piotr otrzymał w tym miejscu od Pana Jezusa prymat w gronie Apostołów i  władzę od samego Jezusa jako Jego namiestnik. – Kafarnaum – spacer po ruinach „miasta Jezusa”; położonego nad Jeziorem Galilejskim. Tu na fundamentach domu Św. Piotra, stoi niedawno zbudowana świątynia, obok niej są ruiny synagogi, w której Pan Jezus nauczał tłumy. – Genezaret – rejs łodzią po jeziorze, który pomimo silnych podmuchów wiatru i licznego towarzystwa mew; nie „ostudził” w nas zapału do dalszego pielgrzymowania. Jezioro to nosi cztery nazwy: Galilejskie, Genezaret, Tyberiadzkie, Kinerat. Jest bardzo bogate w ryby, jest ich ponad dwadzieścia gatunków. Jego wielkość: 22 x 11 km., głębokość 44 m. Na jeziorze Galilejskim Pan Jezus uciszył wzburzone fale i chodził po wodzie.

Ostatnie trzy dni nocowaliśmy w Jerozolimie. Tu z punktu widokowego podziwialiśmy roztaczającą się piękną panoramę na Górę Oliwną, Górę Syjon, ogród Getsemani i stare miasto Jeruzalem.

Jerozolima podzielona jest na 4 dzielnice: muzułmańską, chrześcijańską, żydowską i ormiańską. Stare Miasto otoczone jest 4,5 kilometrowym murem, a w nim 12 bram symbolizujących 12 pokoleń Izraela. Przez Złotą Bramę Pan Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Obecnie brama ta jest zamurowana.

Mieszkając w Jerozolimie nawiedziliśmy następujące miejsca: – Góra Tabor – o wysokości 588 m. n.p.m. to Góra Przemienia Pana Jezusa. Na górze znajduje się Bazylika Przemienienia Pana Jezusa, z wspaniałą mozaiką, przedstawiającą scenę Przemienienia Jezusa wobec Piotra, Jakuba i Jana. Bazylikę zbudowano w kształcie 3 namiotów, w nawiązaniu do słów św. Piotra, że zbuduje trzy namioty: jeden dla Jezusa, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza. – Kościół cudownego rozmnożenia chleba – z fragmentami starożytnej mozaiki z czasów bizantyjskich. W tym miejscu Pan Jezus rozmnożył chleb. – Betania nad Jordanem – rodzinne miasto rodzeństwa Marii, Marty i Łazarza, w którym często gościł Pan Jezus. – Jordan – rzeka, mająca swój początek w Hebronie, w Górach Libanu, a kończąca swój bieg w Morzu Martwym – o długości 251 km. w linii prostej. Nad tymże brzegiem dane nam było przeżywać liturgię odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego wraz z modlitwami za Tych, którzy przyczynili się i umożliwili nam przyjęcie pierwszego sakramentu. – Jerycho – najstarsze miasto świata – liczące około dziesięć tysięcy lat. Przez to miasto kilkakrotnie przechodził Pan Jezus z Apostołami i uczniami. W miejscu spotkania Jezusa z celnikiem Zacheuszem rośnie drzewo Sykomora. Na przedmieściach Jerycha znajduje się Góra Kuszenia Pana Jezusa przez szatana. – Morze Martwe – odpoczywaliśmy i zażywaliśmy kąpieli w najbardziej zasolonej wodzie na świecie: 29 %. Morze Martwe leży w największej depresji na świecie – 405 m. niżej poziomu morza.  Ale nam, niestrudzonym Pielgrzymom, było daleko do „depresji”. – Jerozolima –  Kościół Dominus Flevit – Pan zapłakał. Zbudowany na Górze Oliwnej w kształcie odwróconej łzy. W tym miejscu Jezus usiadł na kamieniu i płakał nad mieszkańcami Jerozolimy, że nie poznali czasu swego nawiedzenia przez Mesjasza. Kościół Narodów – Kościół Agonii w ogrodzie Getsemani. Jego budowę finansowało dwanaście państw świata. W środku kościoła, w prezbiterium, znajduje się skała modlitwy i męki Chrystusa, z otoczoną cierniową koroną, wykutą z żelaza. – Bazylika Pater Noster – Ojcze nasz, zbudowana na Górze Oliwnej. W tym miejscu Pan Jezus na prośbę Apostołów nauczył ich i nas najpiękniejszej modlitwy świata – modlitwy Ojcze Nasz. Jest ona fundamentem i wzorem wszystkich modlitw człowieka. Na ścianach we wnętrzu świątyni i na zewnątrz w krużgankach, umieszczone są tablice z modlitwą Ojcze Nasz we wszystkich językach świata, w tym w języku polskim. Kościół św. Anny, zbudowany przez Krzyżowców, który służył również za obronną twierdzę, z doskonałą akustyką – o czym przekonaliśmy się w czasie naszej modlitwy. W tym miejscu narodziła się Matka Zbawiciela. – Droga Krzyżowa – Via Dolorosa, jest bardzo ważnym punktem w programie każdej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Nasza grupa także odbyła Drogę Krzyżową ulicami starej Jerozolimy. Nie bacząc na otaczający nas hałas i bazarowy gwar, podążaliśmy w głębokim zadumaniu i modlitwie, niosąc na swoich barkach symboliczny drewniany krzyż. – Bazylika Grobu Bożego – miejsce najważniejsze dla całego chrześcijaństwa, w Dzielnicy Chrześcijańskiej starego miasta Jeruzalem. Bazylika usytuowana w miejscu męki, ukrzyżowania – Golgoty, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. – Dzielnica żydowska Starego Miasta – wizyta pod Ścianą Płaczu (Mur Zachodni) – będąca fragmentem muru oporowego dziedzińca świątyni Jerozolimskiej, na którym stała świątynia Salomona. Pan Jezus zapowiedział, że: nie zostanie po tej świątyni kamień na kamieniu. Miejsce szczególnie ważne dla Judaizmu. W poszanowaniu modlących się Żydów, także i my pozostawiliśmy swoje modlitwy i intencje – te wypowiedziane i te zapisane na pozostawionych w murze karteczkach. – Ein Karen – miasteczko z sanktuariami Narodzenia  św. Jana Chrzciciela i Nawiedzenia św. Elżbiety – z umieszczonymi tablicami z tekstem Maryjnego Magnifikat: Wielbi dusza moja Pana, również w języku polskim. – Jerozolima – wizyta w Instytucie Pamięci Yad Vashem. Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, to główne miejsce w Izraelu, upamiętniające Holokaust.- z ogrodami i tablicami – setki drzew posadzonych ku czci Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, pomnikami – Janusza Korczaka, Powstania w Getcie Warszawskim. Byliśmy też w Sali Imion – z tysiącami małych światełek palących się ku czci półtora miliona dzieci żydowskich, zamordowanych w obozach koncentracyjnych; w Sali Pamięci – z nieustannie płonącym  ogniem i umieszczonymi w posadzce nazwami dwudziestu dwóch największych obozów koncentracyjnych świata.

Ziemia Święta – ten mały skrawek ziemskiego globu – to ziemia ludzi i Boga, to ojczyzna Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów. Na tym kawałku ziemskiego globu, dokonało się zbawienie ludzkości wszech czasów, a każde miejsce wypełnia Słowo Boże i żywa wiara. Pielgrzymując po Tej Ziemi – każdy z Nas z osobna i Wszyscy razem – głęboko przeżywaliśmy w modlitwie wszystkie te nawiedzone miejsca, w których odczuwaliśmy, że jesteśmy blisko Jezusa Chrystusa, że stąpamy po Jego śladach. Nawiązując do słów wypowiedzianych podczas naszej ostatniej Eucharystii w Bazylice Grobu Bożego, pozostaje powiedzieć: Dobrze, że dane Nam było Tam być!

Dziękujemy proboszczowi Parafii Św. Józefa Robotnika – ks. prał. Janowi Iłczykowi za modlitwę w naszej intencji podczas trwania pielgrzymki.

Dziękujemy, księdzu Tomaszowi Szczepanikowi za duchową opiekę, czuwanie nad całością pielgrzymki i za wszystkie skierowane do Nas słowa – jakże wzruszające i dające często do myślenia, za wszystkie sprawowane eucharystie, liturgie i modlitwy. Dziękujemy wszystkim osobom z naszej grupy, przebywającym i modlącym się za Nas podczas całonocnego czuwania w Bazylice Grobu Bożego.

Dziękujemy Pani Kamili Banaś – przewodniczce i  mistrzyni – za prowadzenie Nas po Tej Świętej Ziemi, za wszystkie informacje i nauki. Pozostaną w naszej pamięci i w naszych sercach – jak pozostanie to nasze pielgrzymowanie.

Bóg Zapłać Wszystkim! Niech Bóg Nas prowadzi do następnego spotkania na pielgrzymim szlaku!

Teresa Lachor


 

You don't have permission to register