Top
Image Alt

Płatność

1. ZALICZKA

Zaliczka w wysokości 1000 PLN płatna w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia*.

2. DOPŁATA

Pozostałą kwotę pielgrzymki należy wpłacić najpóźniej w 40 dniu przed rozpoczęciem pielgrzymki*.

Pozostała kwota zwykle obejmuje część wpłaty w walucie PLN oraz wpłatę w walucie obcej USD lub EUR. Kwotę w walucie obcej można wpłacić na dwa sposoby:

– na konto walutowe USD lub EUR (przelew walutowy)

– na konto PLN przeliczając odpowiednio kwotę w walucie obcej na PLN po kursie sprzedaży waluty NBP z danego dnia (codzienny kurs dostępny w zakładce KURSY WALUT) dołączając do pozostałej kwoty w PLN.

* – za wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie określono w Programie wyjazdu, że jest inaczej.

3. POZOSTAŁE INFORMACJE

– aby przelew został poprawnie zaksięgowany należy w tytule przelewu podać KOD znajdujący się w zwrotnej wiadomości e-mail lub podany przez Organizatora grupy/Parafię.
– w przypadku zgłoszenia na wyjazd w terminie krótszym niż 40 dni – należy dokonać od razu pełnej wpłaty
– ewentualne koszty przelewów pokrywa podróżujący

4. NUMERY KONT

wpłaty w PLN na konto numer40 2490 0005 0000 4500 7878 3543
wpłaty w EUR na konto numerPL 26 2490 0005 0000 4600 6941 4613
wpłaty w USD na konto numerPL 46 2490 0005 0000 4600 5854 7634

Swift banku: ALBPPLPW
You don't have permission to register